XX tarptautinė tradicinių šokių stovykla / 20th International Traditional Dance Camp

Kviečiame į jubiliejinę 20-tą Tarptautinę tradicinių šokių stovyklą! Šiais metais šokių stovykla
skirta Aukštaitijos metams paminėti, tad stovykla vyks 2023 m. rugpjūčio 2-6 dienomis (kviečiame norinčius prisidėti prie pasiruošimo stovyklai talkos atvykti jau rugpjūčio 1 dieną, vakare vyks susipažinimo vakaronė).

Viena pagrindinių temų šios stovyklos programoje – aukštaitiškos tapatybės pažinimas, įtraukiant į veiklas tyrėjus, mokytojus, geriausius šio krašto folkloro ansamblius ir kitus atlikėjus – garsią sutartinių tyrėją ir skleidėją prof. habil. dr. Daivą Vyčinienę, aukštaitiškos instrumentinės muzikos žinovą ir muzikantą Evaldą Vyčiną, Rokiškio ansamblį „Gastauta“, Kupiškio ansamblius „Kupkėmis“, „Jaunimo ramuva“ ir „Kupiškio krošto muzikontai“, Panevėžio „Raskilą“, Zarasų krašto kapelos „Sadūnai“ lyderį Gintarą Andrijauską, Utenos ansamblį „Davilą“, uteniškius muzikantus Raimondą ir Rimą Garsonus, Švenčionių kapelą „Kaimynai“, pasvališkius muzikantus ir tradicinius amatininkus Albertą ir Liną Bartašius, kitus krašto tradicinius amatininkus (apimant ir Salų dvaro edukatorius), pasakų sekimą aukštaičių tarme ir Salų liaudies teatro spektaklį, o stovyklos programa prasidės nuo dr. Dalios Urbanavičienės paskaitos „Aukštaitijos etnografinio regiono raida ir choreografinis palikimas“.

Kita tema – bendruomeniškumas, kadangi stovyklos per 20 gyvavimo metų paskatino tradicinių šokių judėjimo dalyvių bendruomenės augimą, pasklidusį per visą Lietuvą ir dar plačiau. Su bendruomeniškumo tema siejasi mokymams skirtas repertuaras – šokamosios sutartinės, rateliai-žaidimai, kadriliniai ir kiti šokiai, kurių atlikimui būtinas grupinis ar kelių porų dalyvavimas. Šiuo pasirinkimu vadovausis tiek minėti dalyviai iš Aukštaitijos, tiek iš užsienio. Bulgarų ir graikų šokių mokys Dilyana Kurdova iš Bulgarijos, latvių – folkloro ansamblio „Dandari“ atstovai Inga Holste su grupe ir grupė „Brička“, estų šokių – Talino šokių klubo atstovai, lenkų šokių – Piotr Zgorzelski.

Stovykloje bus ir kitų veiklų. Dauguma lietuviškų šokių pasižymi polkos ir valso motyvais, todėl bus mokoma šių šokių pagrindų siekiant pagerinti bendruosius tradicinių šokių įgūdžius. Vyks ir kiti mokymai: tradicinio dainavimo, kankliavimo, grojimo mandolina, Peterburgo armonika ir būgnavimo, tradiciniai amatininkai mokys muzikos instrumentų gamybos, juostų pynimo ir audimo, dirbinių iš šiaudų ir žolynų gamybos, pirštinių mezgimo, šaukštų drožimo, dvaro kultūrą atspindinčio siuvinėjimo, kulinarinio paveldo gamybos.

Stovykla rugpjūčio 1 dieną prasidės savanorių talka ir susipažinimo vakarone, toliau dienomis stovykloje vyks paskaitos ir įvairūs mokymai, vakare – svečių koncertiniai pasirodymai ir šokių vakaronės, bus surengtas tradicinis stovyklos dalyvių „Talentų vakaras“, o paskutinė vakaronė („naktišokiai“) truks iki ryto. Paskutinę dieną vainikuos paskaita su foto/video demonstracija apie Lietuvoje rengiamų tarptautinių tradicinių šokių stovyklų istoriją per 20 metų, bus surengtas šios jubiliejinės stovyklos aptarimas, sušoktas baigiamasis tradicinis šokis „Polka su ragučiais“, o stovyklą užbaigs Salų liaudies teatro spektaklis.

Auka už stovyklą:
Mes rengiame stovyklą visuomeniniais pagrindais, esame pateikę paraišką Lietuvos kultūros tarybai dėl paramos stovyklai, tad aukos dydį patikslinsime sužinoję projektų konkurso rezultatus.

Stovyklos organizatorius:
Lietuvių etninės kultūros draugija

Išsamiau apie tarptautines tradicinių šokių stovyklas:
Apie tarptautines tradicinių šokių stovyklas:
Lietuvių etninės kultūros draugija jau 20 metų kasmet rengia tarptautines tradicinių šokių vasaros stovyklas vis kitame etnografiniame regione gamtinėje aplinkoje (2004 m. – Labanoro girioje prie Kertuojo ežero, 2005 m. – Šilainėje prie Punsko (Lenkija), 2006 m. – Simne, 2007 m. – prie Molėtų observatorijos, 2008 m. – Budraičiuose prie Tytuvėnų, 2009 m. – Siesikuose Ukmergės r., 2010 m. – Lapainios kaime Kaišiadorių r., 2011 m. – Čiobiškyje Širvintų r., 2012 m. – Paluknyje Trakų r., 2013 m. – Ločerių kaime Biržų r., 2014 m. – Mardasavo kaime Varėnos r., 2015 m. – Zyplių dvare Šakių r., 2016 m. – Burbiškių kaime Raseinių r., 2017 m. – Drevernoje Klaipėdos r., 2018 m. ir 2019 m. – Pailgio kaime Švenčionių r., 2020 m. – sodyboje „Vytauto kaimas“ prie Aukštadvario, 2021 m. – Vajasiškio kaime Zarasų r., 2022 m. – Lekėčiuose Šakių r., 2023 m. – Salose Rokiškio r.).
Šios stovyklos – tai dalis tęstinės tradicinių šokių judėjimo plėtros programos, kuri draugijos pirmininkės Dalios Urbanavičienės iniciatyva įgyvendinama nuo 2002 m., kai Vilniuje buvo įkurtas pirmas Tradicinių šokių klubas. Pagrindinis judėjimo tikslas – skatinti žmones įsitraukti į tradicinių šokių, kaip socialinio reiškinio, judėjimą, kuriame buriasi žmonės, pamėgę šokti įvairiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose užrašytus autentiškus tradicinius šokius. Judėjimo renginiuose skamba tradiciniais instrumentais atliekama gyva muzika, dalyviams sudaroma galimybė suvokti šokį kaip puikią bendravimo ir bendruomeniškumo puoselėjimo formą. Skatinama dalyvių kūrybinė raiška ir kūrybinis mąstymas ne tik šokant, bet ir muzikuojant, dainuojant, žaidžiant ir užsiimant kitomis etnokultūrinėmis veiklomis. Čia dalyvauja įvairus amžiaus žmonės (ypač jaunimas, bet dalyvauja ir vyresni žmonės, šeimos su vaikais), Lietuvoje besisvečiuojantys užsieniečiai, taip pat dalyvauja giminingų šokių klubų atstovai iš kitų šalių.
Tradicinių šokių stovyklų metu dalyviai supažindinami su Lietuvos etnografiniais regionų ir kitų tautų tradicijomis bei šokiais. Programą papildo žaidimų, dainavimo, muzikavimo tradiciniais instrumentais (daugiausia kanklėmis) ir tradicinių amatų mokymai. Stovyklos dalyvių skaičius iki pandemijos siekė per 400 dalyvių, vėliau dėl apribojimų šis skaičius sumažėjo, tačiau stovyklų rengimas visgi nenutrūko, tradicija toliau sėkmingai tęsiama.